Publicacions anteriors

Catálogo de las series antiguas, ya cerradas, de publicaciones científicas editadas por el Museo.

Catálogo de las series antiguas, ya cerradas, de publicaciones científicas editadas por el Museo.

En aquest apartat es poden consultar les revistes científiques editades pel Museu que ja han deixat de publicar-se:
Publicacions de la Junta de Ciències Naturals, que inclou diverses publicacions produïdes durant la vigència d’aquesta institució (1888-1957).

Dues sèries antigues: Miscel·lània Zoològica (1958-2000) i Treballs del Museu de Zoologia (1984-1995).