Catàleg de les sèries antigues, ja tancades, de publicacions científiques editades pel Museu.

Loncula freyi(Lindberg, 1932) (Heteroptera, Microphysidae), nueva cita para la fauna ibérica

Ribes J.

Resum

La troballa d’una femella de Loricula freyi (Lb.) al massís andalús de la Sierra de las Nieves (Màlaga) esdevé la primera citació per a la fauna ibèrica. L’exemplar estudiat coincideix amb la succinta descnpció original (Lindberg, 1932), però palesa algunes diferencies biomktriques amb el text més detallat de Péricart (1972), sense que aixb, pera, faci dubtar del seu encasellament. Es tracta d’una entitat nord-africana molt acostada a L. elegantula (Bar), que és una especie europea d’àmbit restringit. Amb aquest nou taxó s’incrementa, doncs, el nombre ja considerable d’elements magribins d’aquesta àrea geogràfica ibèrica meridional.

Palabras clave

Loricula freyi, Iberian Peninsula

Download: PDF |
Cita
Compartir a: |

MZ volumen 12 (1988) mz

Buscar