Catàleg de les sèries antigues, ja tancades, de publicacions científiques editades pel Museu.

Mirmecofauna de les suredes valencianes

Pardo, X., Tormos, J., Sendra, A.

Resum

Es comparen les comunitats de formigues de tres suredes en la provincia de Valencia. Estudiant la composició d’aquesta mirmecofauna s’assenyalen com a característiques de la sureda la presencia dominant de Plagiolepis pygmaea i Pheidole pallidula i molt comuna de Camponotus syivaticus, aitres especies es veuen més influenciades per altres factors ambientals. La segregació de les comunitats climàtiques, sent menys influent la variació en la composició del sol.

Paraules clau

Ant communities, Cork-tree forest, Valencia, Spain

Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

MZ volum 09 (1985) mz

Cercar