Publicacions anteriors

Publicacions de la Junta de Ciències Naturals

La Junta de Ciències Naturals va tenir un gran paper cohesionador de les institucions dedicades al conreu de les ciències naturals a la ciutat de Barcelona. Les publicacions promogudes per la Junta són un testimoni excel·lent de la importància que va adquirir aquest organisme i de la visió avançada a la seva època que va mostrar pel que fa a la relació entre societats desenvolupades i el respecte als recursos naturals, fonamentalment en la dècada dels anys vint del segle passat. La producció científica de la Junta és molt variada quant a estils i continguts i comprèn un llarg període de temps, més ampli fins i tot que el de vigència institucional de la mateixa Junta atès que hi ha publicacions des de 1888 fins a 1957.