Publicacions anteriors

Catàleg de les sèries antigues, ja tancades, de publicacions científiques editades pel Museu.

Sèries antigues

Miscel·lània Zoològica ISSN 0211-6529,   e-ISSN 2339-7330
Treballs del Museu de Zoologia:  ISSN 0211-0687,   e-ISSN 2385-4340

La revista Miscel·lània Zoològica va publicar el primer volum l’any 1958. Aleshores era editada pel Museu de Zoologia de Barcelona, la qual cosa explica l’especialització i el títol de la publicació, que va aparèixer anualment fins a l’any 2000. Només una interrupció durant una etapa de canvi, entre 1982 i 1983, va alterar el ritme de disseminació de dades zoològiques, que es va reprendre l’any 1984 amb una nova publicació periòdica anomenada Treballs del Museu de Zoologia de Barcelona. Aquesta segona sèrie té un caràcter monogràfic, sense un compromís definit pel que fa al calendari de publicació. L’any 1995 es va publicar l’últim dels set volums editats.

El relleu de la revista Miscel·lània Zoològica el va prendre una nova publicació, Animal Biodiversity and Conservation, orientada des del seu inici, l’any 2001, a convertir-se en vehicle de difusió de la recerca científica de qualitat en zoologia i biologia de la conservació. En la tradició de Miscel·lània Zoològica també hi havia una gran aportació de caràcter més faunístic que finalment s’ha connectat amb la creació d’una altra publicació, l’any 2004, aquesta exclusivament electrònica, Arxius de Miscel·lània Zoològica. La renovació del paper editorial representat per Miscel·lània Zoològica es veu reflectit, doncs, en l’aparició d’aquestes dues noves sèries.

En paral·lel, la línia de publicació d’estudis en profunditat Treballs del Museu de Zoologia també es va modernitzar i l’any 2003 va passar a anomenar-se Monografies del Museu de Ciències Naturals.